مسیر سلامتمطالب ویژه

الگوی طلایی ‏«آژانس دارویی اروپا» میان بری برای ‏غذا و داروی آسیا

اخیرا از سوی وزارت محترم بهداشت نامه هایی به ماهنامه آفتاب سلامت ارسال گردیده و طی آن ها، پروژه ‏پیشنهاد شده آقای دکتر «سید روح الله حسینی» ‏مبنی بر دعوت از روسیه، چین و هند برای مذاکره ‏پیرامون تشکیل ‏FDA‏ آسیا به طور جدی پیگیری شده است.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ دکتر «سید روح الله حسینی» رئیس هیئت مدیره هلدینگ دارویی ‏یاسین، تاییدیه ‏‏FDA‏ آمریکا را مورد آسیب شناسی قرار داد و ‏سپس طرحی ‏اجرایی ارائه کرد تا با حمایت وزارت امور ‏خارجه ‏و وزارت بهداشت، تاسیس ‏سازمان غذا و داروی قاره ای با محوریت کشورهای قدرتمند آسیایی ‏‏مورد ‏بررسی ‏قرار گیرد. ‏

ایران با همراهی روسیه، چین، هند و هر کشور آسیایی دیگری که میل به ‏همکاری داشته باشد، سازمان ‏غذا و ‏دارویی در سطح آسیا دائر کند که داروهای ‏‏تولید شده در آسیا را مورد بررسی قرار داده و در ‏صورت ‏برخورداری از ‏استانداردها و شایستگی به آن ها مجوز اعطا نماید. ‏

این تاییدیه های سازمان غذا و داروی آسیا می تواند تاثیر شگفتی در صادرات و ‏تجارت دارو در این قاره ‏‏داشته باشد و به حضور قلدرمآبانه  ســازمان غــذا ‏و ‏داروی آمریـکا در  آسیا پایـان دهـد.

برای تشریح همه جانبه ابعاد اجرایی شدن طرح ‏FDA‏ آسیا پیشنهاد می شود ‏نشستی تحت عنوان ‏‏‏«اجلاس سران آسیا» برگزار گردد تا با توجیه وزرای ‏بهداشت ‏کشورهای ذینفع پس از کسب نظر ‏مساعد ‏دولت های مذکور، این حرکت ‏استقلال طلبانه در سطح قاره به بار بنشیند.‏

در این ارتباط ماهنامه آفتاب سلامت، پروژه یاد شده را در دسترس تمام مخاطبین متخصص و گرامی قرار ‏می دهد تا دلسوزان صنعت داروسازی کشور، هر ‏آن چه که می توانند در راستای محقق ساختن این پروژه ‏عظیم قاره ای بذل مساعدت نمایند.‏

بررسی دلایل تشکیل آژانس دارویی اروپا ‏European‏ ‏Medicines Agency‏ که به اختصار ‏EMA‏ ‏نامیده می شود، انگیزه های منطقی و مستدلی به دست می دهد تا ‏قاره آسیا نیز چنین راه توسعه بخشی را ‏در پیش گیرد.‏

در حال حاضر اتحادیه اروپا منبع تقریباً یک سوم داروهای جدیدی است که هر سال به بازار جهانی عرضه ‏می شود.‏

EMA‏ پس از گذشت بیش از هفت سال مذاکره بین دولت های اتحادیه اروپا تأسیس شد و اساسنامه و ‏توافقنامه های این سازمان قاره ای، می تواند الگوهای ‏بسیار ارزشمندی برای تشکیل سریع تر مشابه همین ‏سازمان، این بار در قاره آسیا باشد.‏

این آژانس قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در لندن مستقر ‏بود و در مارس ۲۰۱۹ به آمستردام انتقال یافت.‏

آژانس دارویی اروپا، مسئولیت تنظیم مقررات، ارزیابی و نظارت ‏بر داروهای شیمیایی را به عهده دارد. این آژانس از سال ۱۹۹۵ ‏با هزینه اتحادیه اروپا و صنایع داروسازی و یارانه غیرمستقیم از ‏کشورهای ‏عضو برپا شد و هدف اعلامشده از این کار ‏هماهنگسازی نهادهای نظارتی هر یک از کشورها بر روی ‏داروهای شیمیایی بود.‏

مسئولیت اصلی ‏EMA‏ ‏‎‏ حمایت و ارتقاء بهداشت عمومی از ‏طریق ارزیابی و نظارت بر داروهای مورد استفاده است.‏

این آژانس با دبیرخانه ای مشتمل بر حدود ۶۰۰ نفر پرسنل، ‏مدیرعامل، هیئت مدیره، کمیته های علمی برای نظارت بر ‏داروهای انسانی، دامپزشکی، گیاهی، داروهای خاص، ‏داروهای ویژه اطفال، روش های ‏پیشرفته درمانی و ارزیابی ریسک ‏فارماکوویژیلانس تشکیل شده است. ‏

دبیرخانه در پنج بخش تشکیل ‏می شود: ‏

‏• اداره ‏

‏• توسعه و ارزیابی داروهای انسانی

‏• حمایت از ‏سلامت بیمار

‏• داروهای دامپزشکی و مدیریت داده های محصول

‏• فن آوری و مدیریت اطلاعات و ارتباطات ‏

هیئت مدیره، اسناد نظارت اداری خود را به آژانس ارائه می دهد. ‏

تصویب بودجه، برنامه ها، انتخاب مدیر اجرایی جزو وظایف ‏هیئت مدیره است. ‏

این هیئت شامل یک نماینده از هر یک از ۲۸ ‏کشور عضو است، دو نماینده کمیسیون اروپا، دو نماینده از ‏پارلمان اروپا، دو نماینده از سازمان های حمایت از منافع بیماران‏، یک نماینده از سازمان های پزشکی ‏و یک نماینده از سازمان‏های دامپزشکی است.‏

آژانس با به کارگیری حدود ۴۵۰۰ متخصص در سراسر اتحادیه ‏اروپا وظیفه خود را در ارتباط با ارزیابی علمی داروها انجام می ‏دهد.‏

اگر کمیته ای که از سوی آژانس به بررسی یک دارو مامور شده ‏نتیجه بگیرد که کیفیت، ایمنی و اثربخشی محصول دارویی به ‏اندازه کافی اثبات شده است، نظر مثبت خود را به شرکت متقاضی ‏مجوز تفویض ‏می کند.‏

این نظر کارشناسی به کمیسیون اروپا نیز ارسال می شود تا ‏بازاریابی محصول در کل اتحادیه اروپا میسر شود. ‏

کمیته های مستقر در آژانس دارویی اروپا
کمیته محصولات دارویی جهت مصارف انسانی (‏CHMP‏)‏
کمیته محصولات دارویی جهت مصارف دامپزشکی (‏CVMP‏)‏
کمیته داروهای کمکاربرد – از سال ۲ هزار میلادی بر روی ‏داروهای کمکاربرد و مقررات حاکم بر آن ها نظارت دارد.‏
‏کمیته محصولات دارویی گیاهی – در سال ۲۰۰۴ تشکیل شد.‏
‏کمیته پزشکی کودکان – در سال ۲۰۰۷ ایجاد شد و مقررات مربوط ‏به کودکان را در بر میگیرد. ‏
به عنوان مثال هر دارویی که قرار ‏است وارد بازار شود، باید اطلاعاتی از اثرات و بیخطری ‏آن در جمعیت کودکان در دست باشد.‏
کمیته درمانهای پیشرفته – در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد و مواردی ‏هم چون ژندرمانی، درمان با یاختههای پیکری، محصولات حاصل ‏از مهندسی بافت را در بر میگیرد.‏
‏کمیته ارزیابی خطر در مراقبتهای دارویی – در سال ۲۰۱۲ ایجاد ‏شد.‏
آیا یک کشور مستقل حاضر است وزارت بهداشت یک کشور دیگر ‏بر عملکرد  داروسازی و پزشکی کشورش نظارت داشته باشد؟ ‏جواب این سوال صد در صد منفی است. علی الخصوص اگر قرار ‏‏باشد این نظارت رقابتی و غیر سازنده باشد.

نزدیک به نیم قرن است که وزارت بهداشت آمریکا در راستای ‏افزودن بر ثروت میلیاردرهای دارویی ساکن آمریکا و ایجاد ‏فرصت های شغلی برای بیکاران آمریکایی به قیمت بیکار کردن ‏نیازمندان ‏شغل در سایر کشورها، انواع دخالت ها و باید و نبایدها ‏را به ملت های غیرآمریکایی تحمیل می کند.

وزارت بهداشت آمریکا ‏حکمرانی بر جهان پزشکی و دارویی را در تمام جغرافیای کره‎‏ ‏‎ی ‏زمین، جزو ‏حقوق بدیهی خود می‎‏ ‏‎داند.‏

تشکیل یک سازمان هماهنگ کننده

تشکیل فوری یک سازمان هماهنگ کننده موقت مشتمل بر منتخبین ‏وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه از ضروریات است. ‏

تحقق ‏دعوت و توجیه مسئولین بهداشت و پزشکی کشورهای آسیایی برای ‏عضویت در سازمان غذا و داروی آسیا، نیازمند تعامل و ‏گفتگوهای اولیه ای است که متعاقبا آنان با منطق ‏این اقدام پرفایده ‏ارتباط برقرار کرده و با توجه به سوابق دشمنی ایران و آمریکا، ‏آن را صرفا یک اقدام انقلابی ضد آمریکایی تصور نکنند. به همین ‏منظور یک سازمان متمرکز و پیگیر ‏می تواند با تعاملات علمی و ‏سنجیده، از عهده چنین نقش خطیری برآید.‏

دعوت به کنگره (‏Congress‏)‏

در گام نخست می بایست وزرای بهداشت و معاونین و مشاورین ‏آنان از کشورهای چین، روسیه، هند و هر کشور آسیایی مایل به ‏بهبود شرایط داروسازی و پزشکی به کنگره ‏‏(‏Congress‏) بین‏المللی برای بحث و تصمیم سازی گروهی پیرامون ‏FDA‏ آسیا ‏دعوت شوند.‏

نشستهای کوچک تر ‏Congress‏ در قالب کارگاه، پانل، کنفرانس ‏و…‏

مدعووین در این کنگره چند روزه با سخنرانی ها، مقالات و انواع ‏موشن گرافیک های آموزش موثر و عمیق (ویدیوهای مستند ‏توضیحی، فیلم های کوتاه مابین سخنرانی، پرزنتیشن ها، ‏‏اینفوگرافیک ها و …) با تسهیلات و امکانات پس از تشکیل ‏سازمان غذا و داروی آسیا آشنا خواهند شد.‏

آسیب شناسی ‏FDA‏ آمریکا در سطح بین المللی و حتی در آمریکا

رویکرد سخنرانی ها، مقالات و اطلاعات انتقالی باید در راستای ‏واقعیت های زیر باشد:‏

وزارت بهداشت آمریکا سالهاست با تحمیق سایر کشورهای جهان، ‏اعداد بیخاصیت ۱۱ رقمی را تحت عنوان تاییدیه ‏FDA‏ به ‏میلیونها دلار پول بادآورده برای خود تبدیل میکند.‏

برخی از شرکتهای داروسازی و توزیع دارو برای اخذ کد ۱۱ ‏رقمی از ‏FDA‏ حاضر میشوند مبالغ قابل توجهی هزینه کنند تا ‏FDA‏ نام شرکت آنها را در فهرست باج پردازان خود ‏رجیستر ‏کند در حالی که این کد ۱۱ رقمی پر طمطراق هیچ خاصیتی در ‏صادرات دارو به آمریکا و اروپا و حتی کشورهای دیگر ندارد.‏

FDA‏ هیچگونه خدماتی را در راستای آرم تایید یا ‏approve‏ ‏کردن در بازار برعهده نگرفته و نمیگیرد.‏

ثبت در ‏FDA‏ و دریافت کد ۱۱ رقمی تنها به منزله به رسمیت ‏شناختن شرکت تولیدکننده است و هیچ تسهیلی در راستای صادرات ‏محصول به حساب نمیآید.‏

یعنی اگر بر فرض محال یک داروسازی غیرآمریکایی بتواند ‏قوانین حمایت از محصولات داخلی آمریکا را دور بزند و موافقت ‏تجار آمریکایی را برای صدور محصول خود به آمریکا اخذ ‏کند، ‏FDA‏ انواع فرم ها و مراحل صادرات دارو را پیش رویتان ‏میگذارد که گذشتن از سد ورود داروی خارجی به آمریکا، یعنی ‏هزینه کردن پولی هنگفت که بسیار بیشتر از سودی ‏است که ‏سودای آن را در سر پروراندهاید و آنجاست که متوجه میشوید ‏تاییدیه ‏FDA‏ نه تنها اعتباری در کشورهای دیگر ندارد که حتی ‏در خود خاک آمریکا نیز با آن کاری از پیش ‏نخواهید برد.‏

جالبتر اینکه ‏FDA‏ پس از ثبت محصول، هیچگونه مدرکی را از ‏سوی سازمان خود جهت تولیدکننده محصول صادر نمیکند و ثبت ‏شما فقط برای عامل ثبت شرکت شما از طریق ‏رمز قابل دسترسی ‏است. ‏

FDA‏ برای جلوگیری از تبلیغات اثرگذار صادراتی، حاضر به ‏اعتبارسنجی تاییدیه خود از طریق وبسایت یا پایگاه اینترنتی نیست ‏و مشاهده ثبت را به منزله یک امر خصوصی و محرمانه ‏عنوان ‏کرده است.‏

حتما این سوال ایجاد میشود ثبت ‏FDA‏ را چگونه اعتبارسنجی ‏میکنند؟

اولین راه گرفتن تاییدیه ثبت، ایمیل دریافتی از ‏FDA‏ با پسوند ‏FDA.HHS.GOV‏ است که به ‏INBOX‏ ایمیل شرکت شما ‏فرستاده شده باشد.‏

راه بعدی درخواست از نماینده عامل ثبت جهت حضور در دفتر ‏شما و ورود کاربری و خصوصی به سیستم وزارت بهداشت ‏آمریکا جهت نمایش سوابق ثبت محصول است که باید ‏هزینه ایاب ‏و ذهاب و حق الزحمه عامل ثبت را بپردازید.‏ آیا این همه هزینه در موزات تحمیق داروسازی های غیرخودی، ‏ارزش چنین تایید بیخاصیتی را دارد؟

اهرم های قدرت ‏FDA‏ ضامن تقلب در کسب درآمد داروسازی های ‏آمریکایی

فقط شش کمپانی داروسازی آمریکا در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۶۵ ‏میلیارد دلار درآمد کسب کرده اند و البته این درآمدهای اعلام نشده ‏آن ها نیست. آیا وزارت بهداشت آمریکا حاضر ‏خواهد شد درآمد ‏تریلیارد دلاری داروسازی های خود را با داروسازی های غیرخودی ‏کشورهای دیگر به طور عادلانه قسمت کند؟

درآمد فقط شش شرکت از ده ها شرکت آمریکایی در سال ۲۰۱۸‏

جانسون اند جانسون ۸۱٫۶۰٫ میلیارد دلار‏، فایزر۵۳٫۶۰  میلیارد دلار، مرک۴۲٫۳۰   میلیارد دلار، ‏AbbVie‏ ۳۲٫۷۵ میلیارد دلار

ابوت۳۰٫۶۰   میلیارد دلار، ‏Eli Lilly & Co‏ ۲۴٫۵۶   میلیارد دلار.‏

بر حسب سایت آمار، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار آمریکایی در صنایع ‏داروسازی آمریکا امرار معاش میکنند. حفظ امنیت شغلی این ‏افراد، نیازمند تداوم تصدی گری آمریکا بر غذا و دارو و ‏پزشکی ‏کشورهای جهان است.‏

ایجاد این سوال در ذهن مدعووین کنگره که آیا ‏FDA‏ آمریکا می‏تواند امنیت غذایی و دارویی جامعه آمریکا را تامین کند؟

سازمان غذا و داروی آمریکا با پروپاگاندا به عالی ترین مرکز ‏اعتبار سنجی دارو و درمان مشهور شده است.‏

این سازمان برای دارویی که نیاز به داده های بالینی داشته باشد سه ‏میلیون دلار و برای دارویی که نیازمند این داده ها نباشد یک و نیم ‏میلیون دلار حق الزحمه دریافت می کند و این ‏در حالی است که ‏خود درگیر آزمایش بر روی داروی مورد نظر نمی شود. با همین ‏قانون مضحک بسیاری از داروهای ناآزموده از فیلتر ‏FDA‏ ‏آمریکا گذشته و باعث مرگ و وخامت حال ‏شمار زیادی از ‏مصرف کنندگان دارو شده است. به طور مثال سازمان نظارتی غذا و ‏داروی آمریکا پس از دریافت چند میلیون دلار اجازه داد ‏فرمولاسیون ناقص و ناآزموده ای به نام ‏‏«وایاکس» را بدون طی ‏مراحل متعارف بر روی بیماران مبتلا به آرتروز بیازمایند.‏

در این آزمون مرگ بار ۶۰ هزار شهروند آمریکایی جان خود را از ‏دست دادند و حدود ۱۳۰ هزار مورد حمله قلبی و سکته مغزی ثبت ‏شد. شرکتی که وایاکس را ساخته بود، بیش از ‏‏۱۱ میلیارد دلار ‏سود کرد. این شرکت با پرداخت ۹۵۰ میلیون دلار جریمه ‏داوطلبانه به دولت آمریکا و ۴ میلیارد دلار غرامت به قربانیان ‏وایاکس، بر جنایات شگفت انگیز خود ‏سرپوش گذاشت.‏

سال ۲۰۱۷ دولت آمریکا دستور داد داروی اعتیاد آور ‏opioid‏ در ‏زمره تولیدات شرکت ‏Johnson & Johnson‏ از داروخانه ها ‏جمع آوری شود. این دارو که مورد تایید ‏FDA‏ آمریکا ‏قرار داشت ‏فقط در سال ۲۰۱۶ موجب اعتیاد هزاران نفر و مرگ ۴۲ هزار ‏آمریکایی شد. ۲ هزار پرونده شکایت در اوکلاهمای آمریکا علیه ‏شرکت ‏Johnson & Johnson‏ در دادگاه ‏ثبت گردید و قاضی ‏عنوان کرد برای جبران خسارت های وارد شده از سوی این ‏شرکت داروسازی به ۱۷ میلیارد دلار پول جهت هزینه های ‏درمانی در طول ۲۰ سال آینده نیاز دارد.‏

پودر بچه جانسون اند جانسون از سوی کارشناسان دادگستری ‏آمریکا سرطانزا تشخیص داده شد و تا امروز شرکت یاد شده ‏مجبور به پرداخت میلیاردها دلار خسارت به آسیب ‏دیدگان و یا ‏بازماندگان قربانیان شده است.‏

اروپا با بررسی پرونده های غیرقابل اطمینان ‏FDA‏ علیه مصرف ‏کنندگان دارو، عکس العمل نشان داد و با تاسیس تشکیلات نظارت ‏بر غذا و داروی اتحادیه اروپا، راه محتاطانه ای در ‏مقابل تحمیلات ‏پزشکی و دارویی ‏FDA‏ در پیش گرفت.‏

استراتژی ذخیره (یدکی)‏

‏اطمینانی وجود ندارد که شرکت کنندگان در ‏Congress‏ بلافاصله ‏برای میزبان خود هورا بکشند و ثبت نام برای عضویت در ‏سازمان ‏FDA‏ آسیا آغاز شود. تاریخچه تاسیس ‏سازمان های بین‏المللی، گواه سختی های زیادی است که موسسین ساعی متحمل شده‏اند.‏ فیلم های مستند زیادی در راستای آسیب شناسی ‏FDA‏ آمریکا ‏ساخته شده است. کتاب های ‏زیادی در این ارتباط به رشته تحریر ‏درآمده اند. سخنرانی های متخصصان و مقالات آنان در دسترس ‏قرار دارد قابل خریدن و دستیابی است.

اگر ما این آثار را از ‏انگلیسی به زبان های ‏چینی، روسی و هندی ترجمه کنیم و در ‏کتابخانه ها و آرشیوهای مجازی در دسترس روسا، معاونین ‏و مشاورین آنان قرار دهیم یا به ایمیل مرتبطین در این سه کشور ‏ارسال کنیم، ‏این موجب شکستن تابوی سوپرمن دارویی و پزشکی آمریکا خواهد شد و به مرور، شرکت کنندگان آینده ‏Congress‏ را ‏بیشتر از پیش، تحت تاثیر واقعیت ها و ضرورت ها قرار خواهد ‏‏داد.‏

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا