اکسیر سلامتمعرفی کتاب

کتاب راهنمای کاتتریزیشن مداخله ای قلب

The Interventional Cardiac Catheterization Handbook

Morton J. Kern

Michael J. Lim

Paul Sorajja

ویرایش ۲۰۱۸ کتاب راهنمای کاتتریزیشن مداخله ای قلب از انجمن پزشکان بریتانیا BMA جایزه بهترین اثر ۲۰۱۸ در رده فلب و عروق را دریافت کرد.

پزشکان، پرستاران و تکنسین هایی که ملزم به درک و انجام روش های پیچیده هستند، می توانند از این کتاب به عنوان یک منبع ممتاز در این راستا استفاده کنند.کتاب حاضر با نوشتاری شیوا برای خواندنی آسان و صدها تصویر واضح و فیلم های آموزشی و بی نظیر دکتر کرن ، مخاطب کتاب را برای ارتباط کامل با محتوا و مضامین همراهی خواهد کرد. کارکنان مراقبت های بهداشتی در همه سطوح می توانند با دسترسی سریع به راهنمایی های آسان کتاب از دانش و تجربیات نویسندگان در راستای کاربردی سازی روش های نوین برای مراقبت از بیمار بهره مند شوند.

ویژگی های کلیدی

دارای مجموعه ای از جداول سریع مرجع، بیش از ۵۰۰ عکس و مجموعه ای گسترده از فیلم های با کیفیت – مرجعی برای پزشکان و کارکنان در هر آزمایشگاه cath.

شامل یک بخش اختصاص یافته به فارماکولوژی مداخله ای.

محتوای کتاب امکان جستجو را در تمام متن، اعداد، فیلم ها و راهنمای بخش ها فراهم آورده است

جدول محتوا

فصل ۱: مبانی مداخلات پوستی کرونر

فصل ۲: ​​دسترسی عروقی

فصل ۳: مداخلات دارویی

فصل ۴: ارزیابی دردهای عروقی – فیزیولوژی و تصویربرداری

فصل ۵: دستگاه های جانبی – بالینی، تکنیک های مداخله ای کرونر و دستگاه: Atherectomy چرخشی، ترومبکتومی و بالن

فصل ۶: استنت ها، رونتوز و ترومبوز

فصل هفتم: درمان بیماری های کرونری

فصل هشتم: مجموعه انسدادهای مزمن

فصل ۹: بیماران پرخطر و مداخلات

فصل ۱۰: عوارض مداخلات کرونر از طریق پوست

فصل ۱۱: مداخلات عروق محیطی

فصل ۱۲: آئورت، کلیه، ساب کالوین و کاروتید

فصل ۱۳: تنگی دریچه میترال

فصل ۱۴: نارسایی میترال

فصل ۱۵: تعویض ترانس کاتتر دریچه آئورت و بالون والوپلاستی آئورت

فصل ۱۶: نقص مادرزادی

فصل ۱۷: پریکاردیوسنتز

فصل ۱۸: اختلال سپتال برای کاردیومیوپاتی هیپرتروفی انسدادی

فصل ۱۹: Percutaneous Repair of Paravalvular Prosthetic Regurgitation

فصل ۲۰: درمان های جانبی دهلیز چپ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا