اکسیر سلامتمعرفی کتاب

ژن‌های ما انتخاب ما/Our Genes, Our Choices

آفتاب سلامت: نحوه رفتار ژنوتیپ و تعاملات ژنی

How Genotype and Gene

Interactions Affect Behavior

نویسنده: دیوید گلدمن

Auteur: David Goldman

 کتاب برنده‌ی جایزه انجمن پزشکان بریتانیا (BMA) در رده علوم پایه و بالینی

پرفسور «دیوید گلدمن» در این اثر ارزنده  توضیح می‌دهد که چگونه پیچیدگی رفتار انسان را باید هم‌زمان با دنبال کردن انتخاب او، در موازات ویژگی‌های ژنتیکی وی مورد بررسی قرار داد.

دیوید گلدمن در تشریح فردیت نوروژنتیکی، نمونه‌های حقوقی، سیاسی، پزشکی و اخلاقی را بر می‌شمرد تا نشان دهد فرایند مادام‌العمری وجود دارد که از طریق ژنوتیپ‌های فردی، اصول مولکولی و فیزیولوژیکی به صورت تصادفی در موازات اثرات محیطی، بر آن‌چه انتخاب می‌کنیم و انتخاب نمی‌کنیم سایه افکنده است.

پرفسور دیوید گلدمن یکی از تاثیرگذارترین نوروژنیست‌های جهان و بنیانگذار آزمایشگاه نوروژنتیک در موسسه ملی بهداشت است.

دانشجویان رشته‌های پزشکی و محققانی که در ژنتیک انسانی، ژنتیک پزشکی، ژنتیک رفتاری و نوروژنتیک فعالیت دارند، می توانند از این کتاب تاثیرگذار، بهره مند شوند.

این استاد مشهور عصب‌شناسی در بخشی از کتاب  با تکیه بر مصادیق واقعی و موارد اثبات شده عنوان می‌کند ژن‌ها می‌توانند باعث افسردگی، اضطراب، خشونت و حتی خودکشی شوند.

ژن‌ها در برخی باعث رفتار «انعطاف پذیرانه» شده و بعضی را به سوی سرسختی و عدم متابعت سوق می‌دهند.

مفهوم اراده‌ی آزاد، پس از مطالعه این کتاب نیازمند تعریف جدیدی خواهد بود. سوال اساسی این است آیا مردم آزادانه انتخاب می‌کنند یا ژن‌ها، رفتار آدمی را  رقم می‌زند؟

گلدمن ثابت می‌کند پاسخ به هر دو سوال مثبت است. فردیت نوروژنتیکی، نظریه‌ای جدید با مفاهیمی عمیق است که دیوید گلدمن بر اساس آن دری تازه به رفتارشناسی انسان گشوده است.

مباحث کتاب

نوروژنتیک و فردیت نوروژنتیکی

ریشه های رفتار

هیولا در ژنوم

وراثت رفتاری

ژن های موثر بر رفتار

دنیای ما بر اساس دو مارپیچ است

ارتباط ژن ها و فرهنگ

بیماری های عصبی و اختلال در سلامت

معرفی مجدد ژن و رفتار

ژنتیک و رفتار جنسی

انقلاب اپی ژنتیک

پدر و مادر و کودکان

شناسایی تاثیر محیط زیست بر ژنوم

جمع بندی و پیش بینی رفتار ژنتیکی

و مباحث ارزشمند دیگر …

واژه نامه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا