اکسیر سلامتمعرفی کتاب

نارسایی قلبی: همراه با بیماری قلبی براون والد/Heart Failure: A Companion to Braunwald’s Heart Disease

آفتاب سلامت: سومین ویرایش کتاب نارسایی قلبی، مخاطب خود را از آخرین تحولات پزشکی در زمینه انواع معالجات قلبی مطلع می کند.

دکتر «داگلاس مان» و دکتر «مایکل فلکر»، نویسندگان این کتاب توانستند در مراسم انتخاب کتاب های برتر سپتامبر ۲۰۱۶ در انجمن پزشکی بریتانیا در بین شش رشته پزشکی، جایزه ۲۰۱۶ رده قلب و عروق را از آن خود سازند.

بهبود دانش اداره کردن و مدیریت بیمار، درمان های نوظهور دارویی، دستگاه های قابل کاشت، آگاهی از تفاوت های زندگی بیماران و اطلاع از انواع بیماری و روش های درمانی هر یک از آن ها مانند:

بیماری شریان‌های کرونری (هم چنین بیماری‌های ایسکمیک قلب و بیماری شریان‌های کرونری)

کاردیومیوپاتی – بیماری ماهیچه قلب

بیماری قلبی فزون‌تنش – بیماری قلب پس از فشار خون بالا

نارسایی قلب

آریتمی قلب – نامنظم بودن ضربان قلب

بیماری‌های التهابی قلب

اندوکاردیت – التهاب لایه درونی قلب، درون‌شامه قلب

کاردیومگالی ملتهب

التهاب ماهیچه قلب

نارسایی دریچه قلب

از مزایای مطالعه کتاب نارسایی قلبی: همراه با بیماری قلبی براون والد است.

در این نسخه ۶۷ پزشک نویسنده جدید در زمینه نارسایی های قلبی به جمع نویسندگان کتاب حاضر پیوسته اند.

مطالب پزشکی تازه ای که در ویرایش جدید به محتویات کتاب افزوده شده عبارت اند از:

آخرین دستورالعمل دستگاه ارزیابی همودینامیک نارسایی قلبی

نشانگرهای زیستی در نارسایی قلبی

فشار خون ریوی

مدیریت عوارض بیماری در نارسایی قلبی

نحوه پشتیبانی دستگاه های مکانیکی قلبی

دستورالعمل آزمایش های بالینی

اطلاع از مکانیزم اساسی نارسایی قلبی، غربالگری ژنتیکی، مهندسی سلول و ژن درمانی، افزایش فشار خون ریوی، پیشگیری نارسایی قلبی، پزشکی از راه دور / نظارت از راه دور و مراقبت تسکینی

محتویات کلی کتاب نارسایی قلبی: همراه با بیماری قلبی براون والد:

ساختار مولکولی در نارسایی های قلبی

ساختار سلولی در نارسایی های قلبی

استعداد سلولی برای بازسازی و ترمیم قلبی

نارسایی قلبی: نقش بینابینی قلب

وضعیت مولکولی مکانیسم های سیگنالینگ سیستم رنین

آنژیوتانسین در نارسایی قلبی

آدرنرژیک سیگنالینگ در نارسایی قلبی

نقش ایمنی ارثی در نارسایی قلبی

استرس اکسیداتیو در نارسایی قلبی

تغییرات در عملکرد بطن در نارسایی سیستولیک قلبی

تغییرات در عملکرد بطن: نارسایی قلبی دیاستولیک

تغییرات در ساختار بطن: نقش بازسازی بطن چپ و بازسازی در نارسایی قلبی معکوس

تغییرات در سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک در نارسایی قلبی

تغییرات در گردش خون محیطی در نارسایی قلبی

تغییرات در عملکرد کلیه در ارتباط با نارسایی قلبی

تغییرات در عضله اسکلتی در نارسایی قلبی

تغییر در متابولیسم قلب

اپیدمیولوژی نارسایی قلبی

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه بیماری عروق کرونر قلب

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه از کاردیومیوپاتی اتساعی

کاردیومیوپاتی محدود و ارتشاحی و آریتمی بطن راست دیسپلازی / کاردیومیوپاتی

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه از کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه از کاردیومیوپاتی ژنتیکی

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه از فشار خون بالا

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه از بیماری های دریچه قلب

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه از بیماری های قلبی مادرزادی

نارسایی قلبی به عنوان یک نتیجه از میوکاردیت ویروسی و nonviral

نارسایی قلبی در جهان در حال توسعه

ارزیابی بالینی نارسایی قلبی

تصویربرداری قلبی در نارسایی قلبی

استفاده از نشانگرهای زیستی در ارزیابی بیماران با نارسایی قلبی

همودینامیک در نارسایی قلبی

پیشگیری از بروز نارسایی قلبی

مدیریت نارسایی حاد قلب

مدیریت آریتمی و درمان در نارسایی قلبی

مدیریت نارسایی قلبی در جمعیت های خاص: بیماران مسن، زنان و گروه های اقلیت نژادی / قومی

اصول درمان با سلول های بنیادی و مبتنی بر ژن در نارسایی قلبی

فشار خون ریوی

پیوند قلب

جراحی نارسایی مزمن احتقانی قلب

استفاده از دستگاه های گردش خون در جهت کمک در نارسایی های قلبی

مدیریت نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به سرطان

مدیریت بیماری در نارسایی قلبی

مدیریت بیماری های موازی با نارسایی قلبی

کیفیت و بروز عوارض در نارسایی قلبی

تصمیم گیری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا