مسیر سلامت

درمان زخم به شیوه ی مرطوب‎‏ (‏Moist Wound Healing‏)‏

پوست

پوست وسیع ترین عضو بدن است و حدود ۱۵درصد از وزن بدن را به خود اختصاص داده است و اعمال مختلفی ‏مانند محافظت در برابر عوامل خارجی و باکتری ها، تعادل آب و الکترولیت ها، درک حس لامسه و تنظیم ‏دمای بدن را بر عهده دارد.‏

تعریف زخم

زخم به هرگونه از دست رفتن یکپارچگی پوست اطلاق می شود که ممکن است در اثر تروما یا بیماری ایجاد ‏شود و بافت نرم، ماهیچه یا استخوان را نیز درگیر کند.‏

پانسمان و روش نوین درمان زخم

طی سال های اخیر مراقبت و درمان زخم متحول شده و پیشرفت های چند دهه اخیر در این زمینه به تنهایی ‏بیش از دستاوردهای کل دو هزار سال گذشته بوده است. بخش عمده ای از این تحولات مدیون تحقیقات دکتر ‏Winter‏ در دهه شصت بوده است. [‏‎۱‎‏]

یافته های او و به موازات آن آزمایشات [‏‎۲‎‏] ‏Hinman&Maibach‏ ‏آغازگر فصل نوینی در دانش درمان زخم بود که با قاطعیت، باور و سنت غلط خشک نگاه داشتن زخم برای ‏بهبود آن را رد کرد.‏

به این ترتیب مفهوم جدیدی با عنوان درمان مرطوب زخم ‏Moist Wound Healing‏ مطرح شد که با ‏گذشت چند دهه، امروزه به عنوان استاندارد درمان زخم در تمام دنیا پذیرفته شده و مبنای کار متخصصان ‏حیطه درمان زخم است.‏

در گذشته نقش پانسمان تنها در پوشاندن زخم برای محافظت آن در برابر آلودگی های خارجی خلاصه ‏می ‏شد.

همگام با پیشرفت های اخیر علمی در زمینه ی درمان زخم، پانسمان های مدرن با بهره گیری از ‏تکنولوژی و دانش روز طراحی و تولید شدند که می توانند با حفظ و کنترل رطوبت زخم درکنار سایر شرایط، ‏محیط مناسب برای درمان مرطوب زخم را فراهم نمایند.‏

تحقیقات علمی ثابت کرده ‏اند که در چنین محیطی شرایط بهتری برای ترمیم زخم فراهم می شود:‏
• روند اپی‏تلیالیزاسیون و بسته شدن زخم دو برابر سریع تر انجام می شود. [‏‎۲-۳‎‏]‏
• تولید کلاژن افزایش می ‏یابد.[‏‎۴‎‏]‏
• بافت گرانوله با سرعت بیشتری تشکیل می‏ شود. [‏‎۵‎‏]‏
• تشکیل عروق خونی جدید سرعت و شدت می‏ یابد.[‏‎۶‎‏]‏
• مایع ژل مانندی که زیر پانسمان های مدرن تشکیل می شود، حاوی آنزیم های تجزیه کننده پروتئین ‏و فاکتورهای رشد است که روند بهبود زخم را تسریع می ‏کند.‏

ویژگی‏ های یک پانسمان ایده‏ آل

با افزایش دانش و آگاهی متخصصان در مورد مکانیسم درمان زخم، امروزه پانسمان مفهوم جدیدی پیدا کرده ‏است و ویژگی خاصی برای آن قائل شده ‏اند.‏

پانسمان ایده ‏آل باید:‏

• ایجاد یک محیط مرطوب در بستر زخم نماید.‏
• دبریدمان اتولیتیک را تسهیل کند.‏
• قابل تطابق با شرایط گوناگون زخم به لحاظ موضع. شکل آن باشد. مثلا زخم حفره ای یا زخمی که ‏از نظر چسباندن پانسمان در محل دشواری قرار دارد.‏
• دارای تنوع شکل و اندازه باشد.‏
• قدرت جذب ترشحات زخم را داشته باشد.‏
• دمای مناسب را در بستر زخم حفظ نماید.‏
• در مقابل باکتری ها غیر قابل نفوذ باشد.‏
• درد را کاهش دهد و تعویض آن نیز توام با درد نباشد.‏
• مقرون به صرفه باشد.‏
• تعویض آن بدون تروما و به جا گذاشتن ذرات و بقایا باشد.‏
• از سرد شدن زخم که بر اثر تبخیر سریع اگزودا روی می‏دهد، جلوگیری نماید.‏

باید توجه داشت که تمام خصوصیات فوق در یک پانسمان منفرد برای تمامی زخم ها نمی‏ گنجد.‏

هر زخم باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس پانسمان مناسب برای آن انتخاب گردد و البته این ‏پانسمان هم طی مراحل درمان و متناسب با تغییر شرایط زخم جای خود را به پانسمان دیگری می دهد.‏

اما آن چه همگان روی آن اتفاق نظر دارند، عدم کارآیی پانسمان های سنتی نظیر گاز است.[‏‎۷‎‏]‏‎ ‎پانسمان گاز حتی ‏اگر به صورت خیس یا مرطوب مورد نظر باشد، اغلب اوقات تا پیش از تعویض کاملا خشک شده است.

در ‏این جا به برخی معایب این پانسمان در مقایسه با پانسمان های مدرن اشاره می گردد:‏

‏۱٫گاز آغشته به نرمال سالین هم چون یک پانسمان اسموتیک عمل می ‏کند. با تبخیر آب، ترشحات زخم ‏به درون پانسمان کشیده می‏ شود. این مایع علاوه بر آب، حاوی خون و پروتئین است. این مواد لایه ‏ای غیرقابل نفوذ روی پانسمان تشکیل می‏ دهند که از خیس شدن پانسمان توسط مایع زخم ‏جلوگیری می ‏کند.‏
نتیجه ی اصلی این امر خشک شدن کامل پانسمان است. برداشتن گاز خیسی که به این ترتیب خشک ‏شده است، باعث آسیب مجدد به بافت و در نتیجه احساس درد و هم چنین به تاخیر انداختن بهبود ‏زخم می‏ گردد. اما پانسمان های مدرن باعث کاهش درد حتی در زمان تعویض پانسمان می شوند.‏‎[۸-‎‎۹]‎‏ این کاهش درد به واسطه ی پوشیده ماندن روی انتهای آزاد اعصاب و جلوگیری از دهیدراته شدن ‏آن ها صورت می‏ گیرد.‏

‏۲٫‏ با خشک شدن گاز و در اثر تبخیر رطوبت، بافت زخم سرد می‏ شود و دمای آن به ۲۵ تا ۲۷ درجه ‏سانتی‏گراد می ‏رسد. چنین شرایطی موجب تغییرات فیزیولوژیکی نظیر تنگی عروق، کاهش اکسیژن، ‏تضعیف جابجایی لکوسیت‏ ها و کاهش کارآیی فاگوسیت ها و هم چنین تشدید اتصال هموگلوبین و ‏اکسیژن می‏گردد، که همگی در نهایت باعث طولانی شدن روند درمان زخم می‏شوند. در حالی که ‏زخم هایی که با پانسمان های مدرن پوشانده شوند، معمولا درجه حرارتی تا حد ۳۳ تا ۳۵ درجه ‏سانتی‏گراد دارند. این پانسمان ها با کنترل رطوبت زخم از سرد شدن زخم و آثارمنفی آن جلوگیری ‏می ‏کنند.‏

‏۳٫‏ پانسمان های گاز هیچ گونه محافظتی در برابر باکتری‏ ها ایجاد نمی‏ کنند. تحقیقات نشان داده است که ‏باکتری ‏ها می‏ توانند از ۶۴ لایه گاز خشک عبور کنند. با مرطوب شدن گاز، این ضعف افزایش می‏ یابد. ‏درصد عفونت زخم هایی که با گاز پوشانده می‏ شوند، بیش از زخم هایی است که با پانسمان های مدرن ‏پوشانده می‏ شوند.[‏‎۱۰-۱۱‎‏]‏

‏۴٫‏ زحمت و صرف نیروی انسانی نیز در پانسمان های سنتی که روزانه به دفعات تعویض می‏ شوند، بیشتر ‏است. ‏

Refrences:‎
‎۱٫‎Winter, G.D., and “formation of the scab and the rate of Epithelization of superficial ‎wounds in the skin of young domestic pigs” Nature 200:193:293-94, 1926‎
‎۲٫‎Hinman, C.D. and Maibach, H,I. “Effect of Exposure and Occlusion on Exprimental ‎Human Skin Wound”. Nature 200:377-379,1963‎
‎۳٫‎Maden MR. Finkelestin JL. Hefton JM, Yurt RW. “Optimal healing of donor site wounds ‎with hydrocolloid dressing”. In Rayan TJ. Ed. An Environmental for healing: the rate of ‎occlusion. Proceedings of the first International Symposium on Occlusion. London., Royal ‎Society of Medicine 1985:133-137 ‎
‎۴٫‎Alvarez Om, Mertz PM, Eaglstein WH. “ The effect of Occlusive dressing on cclusive ‎dressing on collagen synthesis and re-epithelialization in superficial wounds” J Surg Res 1983., ‎‎۳۵: ۱۴۲-۱۴۸٫‎
‎۵٫‎Cherry GW, Ryan TJ, McGibbon D. “Trial of a new dressing in venues leg ulcers” The ‎Practitioner 1984, 228: 1175-1178.‎
‎۶٫‎Lydone MJ, Hutchinson JJ, Rippon M et al. “Dissolution of wound coagulum and ‎promotion of granulation tissue under DueDERM” wounds 1989,1:95-106.‎
‎۷٫‎Ovington, L.G. “Hanging Wet-to-dry dressings out to dry” Advances in skin & wound ‎care 15(2): 79-86, March-April 2002‎
‎۸٫‎‎ Hedman, L.A “ Effect of a hydrocolloid Dressing on the pain level from abrasion on the ‎feel during Intensive Marching” Military medicine 153(4):188-90. April 1998‎
‎۹٫‎Nemeth, A,J., et al. “ Faster healing and less pain in skin Biopsy sties treated with an ‎Occlusive Dressing” Archives of Dermatology 11: 1679-83, November 1991‎
‎۱۰٫‎Hutchinsan, J.J. “ Prevalence of wound infection under occlusive dressings: A Collective ‎Survey of reported research wound (1):123-33,1959‎
‎۱۱٫‎Hutchinsan , J.J. “ a prospective clinical trial of wound dressings to investigate the rate ‎of infection under occlusion” in proceedings of the first European Conference on Advances in ‎wound management. Edited by Harding, K. London: Macmillan, 1993.‎

تهیه و تنظیم: واحد آموزش شرکت ایلیا درمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا