درباره ما

به نام آفرینشگر دانش

ماهنامه آفتاب سلامت، در راستای نشر دیجیتال و چاپ کاغذی گزارشها، اخبار، مصاحبه، مقالات دارویی و پزشکی، بهداشتی، صنفی و دیگر مطالب مرتبط با دانش پزشکی، به صورت ترجمه یا نگارش خلاقه، تلاش می کند تا افکار و اندیشه های نوابغ و نخبگان رشته های مختلف پزشکی را در هر شماره با مخاطبین گرامی خود در میان بگذارد.
ما عوامل دست اندرکار ماهنامه آفتاب سلامت عقیده داریم اقیانوس هایی از اطلاعات، اذهان ما را در بر گرفته است که شناور ماندن در آنها بجز “بهت اطلاعاتی” و بلاتکلیفی نصیبی ندارد. این گزینش و جداسازی اطلاعات کاربردی است که می تواند به تحول مثبت و پیشرفت در زمینه های مختلف بینجامد و ما با کمک نوابغ برگزیده و مشاورین نخبه در صدد محقق ساختن این مهم در جهت تحلیل و کاربردی شدن اطلاعات انتشار یافته هستیم.

 

دکمه بازگشت به بالا